Ubezpieczenia

Nie wiesz co wybrać?
My Ci w tym pomożemy

Uszkodzeniu mogą ulec nie tylko rzeczy materialne jak dom czy samochód, ale także my sami i nasi bliscy. Wielu wydarzeniom nie można zapobiec, ale w trosce o dobro swoje i swojej rodziny, należy szukać możliwości, redukcji skutków nieszczęśliwych wypadków. Jakie ubezpieczenia są najpopularniejsze i jaki zakres ochrony oferują?

Ubezpieczenie OC
OC stanowi ubezpieczenie, którego wykup jest obowiązkiem każdego posiadacza pojazdu podlegającego rejestracji. Obowiązek ubezpieczenia obejmuje również pojazdy, które nie są użytkowane, jednak nie dotyczy pojazdów mechanicznych, które wykorzystywane są w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Zadaniem polisy jest ochrona majątku sprawcy kolizji oraz zapewnienie rekompensaty osobie poszkodowanej, zakres ubezpieczenia OC jest bardzo szeroki i obejmuje również szkody niematerialne. Wszelkie koszty powstałe w wyniku kolizji, przejmuje określony zakład ubezpieczeń.
Autocasco
Polisa AC jest dobrowolnym zabezpieczeniem pojazdu oraz jego wyposażenia, która zapewnia odszkodowanie w przypadku m.in.:
- wszelkich kolizji,
- włamań i uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie,
- powodzi, huraganów, lawin i innych szkód wywołanych przez czynniki naturalne,
- kradzieży pojazdu.
Odszkodowanie jest gwarantem, niezależnie od sprawcy szkód, jednak nie przysługuje w sytuacjach, będących efektem umyślnego działania lub rażącego zaniedbania właściciela pojazdu. Kierowca, który przykładowo doprowadził do kolizji, będąc nietrzeźwym lub nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem, nie może liczyć na rekompensatę.
Ubezpieczenie mieszkania
Ubezpieczenie pozwala zabezpieczyć mieszkanie, przed szeregiem nieprzewidzianych okoliczności, wliczając włamanie, pożar czy powódź. Przedmiotem ubezpieczenia najczęściej jest całe mieszkanie, natomiast ubezpieczyć można określone elementy:

- ubezpieczenie elementów stałych – części mieszkania, niepodlegające demontażowi, jak np. ściany czy podłogi,
- ubezpieczenie mienia ruchomego – rozumiane jako wszelkie przedmioty, będące wyposażeniem mieszkania.

Właściciel decydujący się na zakup polisy ma możliwość indywidualnego doboru zakresu ochrony mieszkania.
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
Polisa NNW to dobrowolne ubezpieczenie, którego przedmiotem jest życie i zdrowie osoby ubezpieczonej. Polisa często oferowana jest jako dodatek do innych ubezpieczeń, jednocześnie będąc rozwiązaniem oddzielnym, potencjalne odszkodowanie, przysługuje niezależnie od świadczeń, które zostały pozyskane dzięki innym ubezpieczeniom. Osoba ubezpieczona otrzymuje świadczenie w przypadku nieszczęśliwego wypadku, którego wysokość uzależniona jest od stopnia uszczerbku na zdrowiu. W przypadku śmierci osoby objętej NNW pełna kwota świadczenia przysługuje osobie uposażonej.
Ubezpieczenie turystyczne
Pakiet ubezpieczeń oferowany turystom jest zbiorem różnego rodzaju ubezpieczeń, które obejmują klienta na czas wyjazdu. Ze względu na krótki czas trwania polisy, wariant turystyczny zapewnia klientom dużą dowolność w kwestii kreacji pakietu. Pośród najpopularniejszych rozwiązań, oferowanych w ramach ubezpieczenia turystycznego, wymienić można:

- ubezpieczenie NNW,
- ubezpieczenie kosztów leczenia,
- ubezpieczenie OC,
- ubezpieczenie bagażu i podróży,
- ubezpieczenie assistance.
Previous
Next

Blog

Ubezpieczenia

Biznes

Praca

Partnerzy