Uderzenie pioruna? Powódź? Sprawdź, czy możesz się od nich ubezpieczyć!

Wśród klientów polskich ubezpieczalni rośnie zainteresowanie ochroną majątku przed działaniem żywiołu. Gwałtowne wyładowania atmosferyczne, czy nieoczekiwany alarm hydrologiczny coraz częściej stanowią zagrożenie dla nieruchomości i majątku Polaków. Czy można ubezpieczyć się od powodzi lub uderzenia pioruna? Jak zadbać o odszkodowanie?

Wśród klientów polskich ubezpieczalni rośnie zainteresowanie ochroną majątku przed działaniem żywiołu. Gwałtowne wyładowania atmosferyczne, czy nieoczekiwany alarm hydrologiczny coraz częściej stanowią zagrożenie dla nieruchomości i majątku Polaków. Czy można ubezpieczyć się od powodzi lub uderzenia pioruna? Jak zadbać o odszkodowanie?

Uderzenie pioruna a ubezpieczenia

Większość z firm ubezpieczeniowych dopuszcza ochronę mienia od uderzenia pioruna. Nie oznacza to jednak, że każdy typ wyładowania atmosferycznego wywołuje szkody pokrywane przez odszkodowanie z ubezpieczalni. Zwykle Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) rozróżniają dwa typy uderzeń pioruna – bezpośrednie i pośrednie. Wypłata odszkodowania uzależniona jest od rodzaju wyładowania, które dotknęło ubezpieczone mienie.

Pod pojęciem uderzenia bezpośredniego kryje się piorun trafiający prosto w ubezpieczony budynek. Zaistniały w ten sposób pożar, uszkodzenia sprzętu elektronicznego, czy wszelkie inne szkody, objęte są ochroną ubezpieczyciela. To oznacza, że poszkodowany liczyć może na wypłatę odszkodowania. Inaczej jest w przypadku uderzenia pośredniego, które nie zawsze objęte jest warunkami umowy. Piorun uderzający w sąsiedztwie ubezpieczonego mienia powodować może uszkodzenia sprzętu elektrycznego, czy zaprószenie ognia, a żeby móc ubiegać się o odszkodowanie należy dokupić do polisy osobny pakiet, chroniący przed skutkami przepięć, czy pożaru. Warto o tym pamiętać.

Ubezpieczenie od szkód powstałych podczas powodzi

Nieruchomości znajdujące się na terenach zalewowych narażone są na powodzie. Właściciele budynków mogą jednak ubezpieczyć swoje mienie na wypadek wystąpienia zdarzenia losowego. W tym wypadku, podobnie jak przy uderzeniach pioruna, cennym źródłem informacji na temat zakresu ubezpieczenia będą OWU. Podstawowa ochrona przed zalaniem może bowiem dotyczyć wyłącznie murów i stałych elementów. Chcąc uzyskać odszkodowanie za zniszczone podczas powodzi elementy ruchome (sprzęt RTV, AGD, meble), należy wykupić dodatek do standardowej polisy.

Okazuje się, że ubezpieczenie na wypadek wystąpienia powodzi nie jest umową łatwą do zawarcia. Ubezpieczyciel może odmówić podpisania porozumienia, jeśli zagrożenie zalaniem jest realne. Warto bowiem pamiętać, że ubezpieczenia zawierane są profilaktycznie, a nie w celu ochrony przed realnym, spodziewanym zagrożeniem. Niektóre firmy odmawiają zatem zawarcia umowy osobom, których nieruchomości znajdują się na terenach zalewowych wcześniej dotkniętych przez powódź. Należy się z tym liczyć podczas wstępnych rozmów z ubezpieczycielami.

Szczegółów dowiesz się z OWU

W przypadku każdego z ubezpieczeń ważne jest dokładne przeczytanie OWU. To stąd dowiedzieć się można o wyłączeniach od obowiązującej umowy, która chronić ma interesy ubezpieczalni. Jakich zapisów spodziewać się można w przypadku ubezpieczenia od uderzenia pioruna i powodzi? W pierwszym z nich warto zwrócić uwagę na kwestię przepięć. Ubezpieczyciel może bowiem odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli instalacja, która uległa zniszczeniu przy uderzeniu pioruna była stara, a sprzęt zużyty w stopniu określonym umową. Osoby zainteresowane ubezpieczeniem od powodzi powinny sprawdzić z kolei, czy ubezpieczyciel dopuszcza, by na terenie zlokalizowania nieruchomości wystąpiły wcześniej zalania. W niektórych wypadkach zatajenie lub podanie nieprawidłowej informacji o występującej w przeszłości powodzi może prowadzić do nałożenia wysokich kar finansowych.

Udostępnij :

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin